Rundtur Olashei, Lillesand

Dette er en tur gjennom et område som er noe av det fineste jeg vet av. Og det sier ikke lite for jeg har gått mye på tur. Hele området er godt tilrettelagt med gode stier og god merking. Og mye av turen går over heier med bart berg og glissen furuskog, slik at man får følelsen av å være på fjellet selv om de høyeste toppene bare er litt over 150 moh. Området heter Olashei, og ligger like nord for Lillesand. Mesteparten av turen befinner seg også innenfor Olashei naturvernområde. Hele turen tar ca 2.5 timer effektiv, men rolig gåtid. Dvs ca 1,5 time opp til Olashei, og ca 1 time ned igjen.

Turbeskrivelse:

Start turen ved Storemyr industriområde ca 500 m på veien mot Birkeland etter avkjøring fra E18. Herfra går turen innover langs Moelva, før det så stiger opp mot Sovehei (Bredehei). Flott utsikt her. Så går det slakt nedover mot Vardehei, men i stedet for å gå opp der, svinger man mot venstre og følger skiltene mot Olashei. Stien går nå nokså bratt opp på en rygg før man kommer opp på Olashei (162 moh). Videre går det slakt nedover på berg helt ned til Røyrmyr. Her tar man så av til venstre, gjennom Soveheiene før man kommer inn på samme stien der man startet tilbake til Storemyr.

God tur!

Tur Kaldvell-Kaldvellkniben-Vardehei-Kaldvell

Dette er en tur med både mye kultur, natur og utsikt. Den er utenfor mitt nærområde i Kristiansand, nærmere bestemt litt øst og nord for Lillesand. Hele turen tar ca 4.5 timer effektiv gåtid, og har en blanding av kjerreveier, oppgradert turvei og kuperte stier. Alt er godt merket og skiltet.

Turbeskrivelse:

Start turen ved parkeringsplass ved sykehjemmet på Kaldvell. Herfra går turen innover langs Kaldvellelva, under motorveibrua, over elva på en bru, og videre på sti opp til en myr og videre opp til Kaldvellkniben (95 moh). Herfra er det flott utsikt ut over Kaldvellfjorden. Ned fra Kniben er det nå nylaget gruset turvei ned til Lonane. Her følges vannene på sti på nordsida, og så på grusvei på sørsida, til Teinemyr. Så tar man til høyre der det er skiltet mot pumpestasjon/Vardehei. Herfra følger man kupert sti helt til pumpestasjonen, går så litt sørover på grusvei, før man tar BRATT opp på sti mot Vardehei. Etter oppstigningen er det flotte berg å gå på helt til man kommer opp på selve Vardehei(138 moh) etter ca en halv time fra grusveien. Flott utsikt!

Ned fra toppen går man så et lite stykke den samme stien tilbake, men går rett fram mot Teinemyr i første kryss. Her går det etterhvert bratt ned  til grusveien fra pumpestasjonen. Grusveien følges et lite stykke sørover, før man svinger inn til venstre og følger skiltingen på stier/grusvei helt til bommen ved Teinemyr igjen. Så følges grusveiene/turveien på sørsiden av Lonene/elva tilbake til parkeringsplassen ved Kaldvell. God tur!

Tur Nodelandsheia-Nygårdsheia-Gratjønn.

Denne turen har jeg delvis beskrevet tidligere, men den er nå blitt bedre merket slik at det er lettere å finne fram. Turen tar ca 1,5 time effektiv gåtid, men det er mulig både å legge på eller trekke fra noen sløyfer slik at turen kan passe de fleste behov.

Turbeskrivelse:

Jeg startet turen ved 2. avkjøring i Svalåsvegen i Nodelandsheia. Her går stien bratt ned i Magnusdalen og så bratt opp på andre siden av dalen på merket sti. Man følger så stien til man kommer til en kjerrevei. Her svinger man krast til venstre, og følger kjerreveien helt ned til man komme til myra innerst i Geittjønn. Her er stien/veien nå godt merket med mørkeblå farge. Følg så stien et lite stykke sørover på myra, og sving til høyre, og så bratt opp på Nygårdsheia. Her er det spennende å gå med svære steiner og urskog langs stien. Når det begynner å helle nedover mot Graklevveien, går det an å svinge bratt opp til venstre, og gå på godt merket sti over til Lille Gratjønn, og ned til “Rørleggersvingen” på Hortemo. Men jeg gikk rett fram langs bekken på merket sti her også. Etter hvert svinger stien litt mot høyre, og følger høydedraget på oversiden av garasjeanleggget øverst i Grakleivveien. Her går det BRATT ned til garasjene, før stien svinger til høyre og følger dalen BRATT opp til Gratjønn. Ved bekkeutløpet fra Grattjønn kan man så svinge til venstre og følge den umerkede stien langs nordsiden av vannet. Så tar man lysløypa tilbake til parkeringsplassen, tar av til høyre etter trialbanen og går opp kjerreveien etter ca 100 m. Her kan man så gå på en umerket sti inn til venstre, og følge høydedraget langs vestsiden av Magnusdalen, helt til man kommer inn på den merkede stien igjen i skaret vest for Svalåsvegen.

God tur!

Tur ved Fiskåvannet og over Øyliaheia i Vågsbygdskogen

Dette er en fin rundtur i Vågsbygdskogen på gode, tilrettelagte og merkede stier. Terrenget er også variert og spennende. Det er riktignok mye opp og ned; og det er ganske bratt opp til Bjørneheia og Øyliheia, men man får flere flotte utsikter, og mange av stiene går på berggrunn. Spesielt flott er det å gå ut på (lille) prekestolen midt på Bjørkedalsheia. Turen tar ca 3 timer i effektiv, men rolig gange. Øyliheia er en flott rasteplass.

Turbeskrivelse:

Parkér ved Auglandstjønn barnehage/Øvre Ringvei i Vågsbygd. Følg først gang-sykkelstien mot øst langs Nordtjønn, og gå forbi et garasjeanlegg før man svinger inn stien mot venstre opp til Fiskåvannet. Stien går nå østover langs vannet, før den etterhvert svinger bratt opp til venstre opp på Bjørneheia. Her er det flott utsikt over Fiskåvannet. Så går det bratt ned igjen og over en bru/demning der bekken renner ut av Fiskåvannet. Videre går man oppover på god gangvei, før man etterhvert kommer ned til demningen i sørkanten av Indre Fiskåvannet (60 moh). Etter å ha gått over demningen, går det så bratt opp til Øyliheia (161 moh). På toppen er det flott utsikt over Vågsbygd og skjærgården utenfor. Turen fortsetter så nordvestover og ned fra Øyliheia igjen til man kommer til stidele innerst i Bjørkedalen. Ta til venstre her. Stien svinger nå sørøstover og opp på Bjørkedalsheia. Etter hvert kommer man til (lille) Prekestolen hvis man følger skilt og en sti et lite stykke til venstre. Det kan være litt skummelt å gå ut på Prekestolen, men absolutt verdt å prøve. Videre følges stien sørover over Bjørkedalsheia, over Askedalsheia og til slutt over Hasseldalsheia. Stien går herfra bratt ned mot Nordtjønn igjen, og så er man straks tilbake ved barnehagen/ parkerings- plassen igjen. God tur!

Tur Nomeheia-Storheia, Langenes i Søgne

Dette er en ganske kupert tur med bratte opp og nedstigninger. Men også veldig spennende terreng og god sti. Man passerer bla Paulines heller og en liten “rappellering”. Det er flott utsikt mot Langenes og havet både fra Nomeheia (90 moh) og Storheia (70 moh). Turen er en fin rundtur, og tar mellom 2,5 - 3 timer effektiv gåtid i rolig tempo.

Turen starter ved busstoppet og avkjøringen til Stokkelandsskogen rett før Langenes skole i Søgne. Ger er det god, merket sti hele veien østover mot Feievann. Her er det en liten “rappellering” også. Videre går man nord for Indre Kilen/sør for Nomeheia på en rygg med fint berg. Til slutt kommer man ned på en bred sti som kommer opp fra Kileheia. Denne følges et kort stykke nordover til man ser et skilt med “Paulines Heller” til venstre. Her tar man av på en litt dårlig merket sti, passerer helleren, og følger stien BRATT på Nomeheia. Flott utsikt fra toppen. Så går det etterhvert bratt ned igjen, før det så går nesten like bratt opp igjen til Storheia. Flott utsikt her også. Så må man jo ned igjen, før det går lett opp og rundt Kjellevikheia til slutt. Her er det fint utsikt mot Bersvannet og Berge i Søgne. God tur!

Aurebekk - Lonane - Homevannet - Aurebekk

Dette er en fin runde langs bekk og vann på  ca 2,5 timer. Mye av turen går på umerka, men god og tørr sti gjennom skog. En god del er også på traktorvei-grusvei. Helt i starten går man 100 m på Kuliaveien. Runden er kupert, men ingen krevende stigninger. Litt bratt nedover på slutten av turen.

Parker/Start ved Kuliaveien på bakketoppen mellom Vennesla transport og Aurebekkvannet (x1 på kartet). Her er det en grei plass å stå med bil også. Følg så Kuliaveien 100 m nedover mot Vennesla Transport/Augland. Ta av til venstre ved en bom, og gå veien opp til høyre mot demningen ved utløpet fra Lonane. Følg traktorveien gjennom hogstfeltet øst for Lonane. Rett etter en bratt oppoverbakke, tar man traktorveien til venstre nedover igjen. Traktorveien går snart over til en tørr og fin (umerket) sti langs vannet. Etter en stund går stien inn på en grei traktorvei som følger bekken videre nordover. Husk å ta til venstre i krysset ved Øygarden. Traktorveien følger så bekken nordvestover gjennom noen hogstfelt helt til man kommer inn på Mestadveien. Følg så denne et lite stykke nokså bratt oppover, og ta til venstre på en litt utydelig (umerket) sti rett etter toppen av bakken (men før veien krysser bekken). Denne stien er ikke så mye brukt, og den er noen våte partier i begynnelsen, men greit å gå. Snart ser man Homevann mot vest, og stien går forbi to hytter her. Ved den siste er det en brygge der det er fin utsikt mot masta på Hestheia (bildet er tatt herfra. (x2 på kartet). Stien fortsetter sørøstover opp fra vannet og ned igjen mot Storemyr. Stien går langs sørsiden av myra, og her kan det også være litt bløtt. Etter myra blir det bedre sti/vei igjen, og så går det nokså bratt ned Rømedalen mot Kuliaveien igjen. God tur!

Bergstøl - Svinemyr - Straisvann - Bergstøl

Dette er en fin rundtur på ca to timer i rolig tempo. En del går på umerket sti, men hovedsakelig på godt merket sti/hovedturløypa.

Start turen på parkeringsplassen der Bergstølhytta lå før (x 1 på kartet). Følg hovedturløypa nordøstover ca 10-15 min til man kommer til Svinemyra. Ta da av fra hovedturløypa rett inn til høyre. Her går det en litt utydelig sti, men den er lett å se og følge på vinteren (uten snø). Stien svinger seg slakt oppover og sørover på en fin rygg mellom Vassdalen og Bordalen. Til slutt kommer man ut på et fint og bart berg med flott utsikt mot Straisvann og toppen av Svarttjønnheia. Her kan det også passe med en pause ( x 2 på kartet). Stien går nå rolig ned av ryggen igjen til den møter stien mellom hovedturløypa og Bergstøl. Følg denne stien mot venstre til man kommer inn på selve hovedturløypa. Følg så hovedturløypa mot Strai, og ta av til høyre ved krysset rett før Torvmyra. Ta så av til høyre igjen like etterpå og følg stien/skiltet mot Bergstøl over Stokkebutjønna. Her er stien lett og god å følge. Og etterhvert går den i en fin trase langs Straisvann (x 3 på kartet), og etter man passerer Stokkebubekken, svinger stien til høyre på en gammel traktorvei helt til man kommer inn på hovedturløypa igjen. Og så er det bare å følge den tilbake til parkeringsplassen. God tur! 

Rundtur Farvannet-Gråmannen-Straisvann-Farvannet

Her kommer en beskrivelse av en fin rundtur på 3,5-4 timer total rolig gåtid. Veiene/stiene er gode og hovedsakelig godt merket. Målet er Gråmannen (207 moh) med flott utsikt over Suldalen og Kristiansand by.

Det enkleste er å parkere ved starten av den gml postveien nede ved Farvannet (Kryss på kartet). Så er det bare å begi seg på den lange og nokså seige oppverbakken til Kvislevannet. Det er lurt å stoppe ved skiltene underveis og få del i litt kulturhistorie, samtidig som man får hvilepauser.

Det er mange fine partier over og ved Kvislevannet (her sier historien at en bonde gikk konkurs fordi det gikk med store mengder fyllmasse for å få fylt opp tilstrekkelig til at veien over vannet ble kjørbar med hest og kjerre).

Helt i østenden av vannet tar man av til venstre fra grusveien, og inn på en sti. Den deler seg nesten med det samme, og går mot høyre og litt nedover. Her er det litt bløtt noen steder, men stien er helt grei å følge. Den slynger seg oppover og østover på nordsiden av åsen. Den svinger så nordover, og etter ca 20 min, kommer man forbi den lille Anestjønna, og videre inn på stien som går nordover fra grusveien opp til Gråmannen. Følg denne stien videre nordover, og følg så skiltingen og stien til høyre helt opp til Gråmannen (Kryss på kartet). Hit vil det normalt ta knappe 1,5 time. Uansett er det bare å ta seg god tid og nyte niste og utsikt.

Gå så ned igjen samme vei, og følg stien et lite stykke sørover. Ta så av mot høyre, og følg stien mot Eigebjørndalsmyra. Kryss denne (kryss på kartet), og følg en litt mer utydelig, men merket sti nokså rett nordover. Den går litt opp og ned, og svinger etterhvert mer vestover. Etter et godt stykke hovedsakelig oppover, bærer det nedover igjen og gjennom fin lauvskog ned til Straisvann. Herfra er det grei traktorvei sørover langs vannet, og videre nedover til Farvannet igjen. Normalt vil man nok bruke noe over 2 timer fra Gråmannen og tilbake til parkeringsplassen ved Postveien/Farvannet. God tur!

Rundtur Nodelandsheia - Åsane - Nodefjell - Hellersvann - N.heia. (Ca 2 timer)

Dette er en overkommelig og variert tur, og den er kun på merket sti. Det er noen våte partier, og litt bratt noen steder, men helt greit å gå. Og det er fin utsikt både fra varden på Åsane, og fra Nodefjell. Fra Svalåskjerran tar det ca 25 min opp til varden på Åsane, og så 25 min i tillegg til Nodefjell. Turen tilbake via Hellersvann tar ca 1 time. Alt i rolig tempo.

Turbeskrivelse:

Turen starter akkurat der Kuliaveien er på sitt høyeste før den tipper nedover mot Nodeland. (Som regel greit å parkere ved innkj. til Svalåskjerran). Gå over veien her, (kryss på kartet), og følg blåmerket, gml, steinete traktorvei der skiltet mot Hellersvann/Nodefjell står. Nå går det oppover og inn i skogen. Etter ca 150 meter, gå til høyre (Skilt Åsane/Nodefjell) oppover en svingete og nokså bratt og gml traktorvei. Ikke blåmerker her, men noen blå plasstrimler som viser at man er på rett vei. Når man kommer opp der det begynner å flate ut (ikke gå stien inn mot Igletjønn/Nodefjell like før det flater ut), ta stien mot Åsane inn til venstre. Stien er god og mye brukt, og fortsatt merket med blå plaststrimler. Nå går det først litt opp, før det går ned igjen, og så nokså bratt opp til varden på Åsane (kryss på kartet). Herfra går stien videre (skilt mot Nodefjell) slakt, og så bratt nedover til man kommer inn på stien som går opp fra Nodeland mot Nodefjell. Ta til venstre bratt opp her, og ta avstikkeren ut på selve Nodefjell når stien kommer helt opp. Her er det fint med en pause for å nyte utsikten (kryss på kartet). Gå så tilbake til stien, og fortsett til høyre på stien(skilt mot Hellersvann/Bergstøl) østover langs ryggen på Nodefjellet. Fin og blåmerket sti/trasé, men litt bratt ned når man passerer Hestvatnet. Her er det også mulig å ta en liten avstikker på stien helt ned til vannet. Etterhvert går det litt mer nedover, før man så kommer inn på traktorveien øverst i Hellerskleiva. Nå følger man bare traktorveien mot venstre, og følger den rett fram i flatt terreng helt til man kommer til Hellersvann. Her tar man til venstre på blåmerket sti langs Hellersvann. Det er litt bratt opp like etter stien krysser en bekk. Etter ca 300 meter tar man av fra hovedstien langs vannet. Denne stien er også blåmerket, men ikke så mye brukt. Den går på skrå opp til venstre i heia, og gjennom et skar, før den kommer inn i en plantet granskog, og da går det nedover igjen. Så passeres en myr ved Igletjønn, før det går litt oppover og flatt til man kommer tilbake dit stien svingte av opp mot Åsane/Nodefjell. Så er det bare å gå ned til veien igjen. God tur!

Gråmannen (207 moh) fra Bymoen via Krogvann (Ca 4 timer)

Dette er en litt lengre tur men med mange fine partier; ikke minst langs Krogvann. Gråmannen er målet for turen. Herfra er det flott utsikt over Suldalen, hele Kristiansandsområdet og havet utenfor. Så her kan jeg sitte lenge og nyte utsikten i finvær.

Turbeskrivelse:

Start ved den lille parkeringsplassen på Bymoen. Det er skiltet med P ved avkjøringen fra Setesdalsveien. Her går det rett opp i heia på en spennende vei langs en bekk-foss i en kløft. Etter hvert flater det ut, og man tar merket sti til høyre under kraftlinja. Det stiger en del, men snart kommer man ut på myrene på østsiden av Krogvann. Her er det tydelig og fin sti vestover langs vannet. Og det er mange flotte svaberg og rasteplasser særlig hvis man tar en avstikker sørover mot vannet. (Kryss på kartet). Går man videre, går stien etterhvert litt lenger vekk fra vannet, men tørt og fint å gå på tydelig sti. Stien kommer så inn på hovedturløypa Kjerrane-Stemmen ved Kolåsmyrene. Her forlater man hovedturløypa mot høyre og følger merket sti mot Kolåskniben-Gråmannen. Stien gjør etterhvert en stor sving nordover, og så nokså bratt opp på ryggen som går rundt Kolåskniben. Etter en stund går stien litt nedover. Ta så av mot venstre, og følg merket sti vestover og etterhvert svinger sørover igjen. Her går det en del opp og ned, men mange fine furuskogpartier litt oppe på en åsrygg. Så går det litt ned i en dal, og man krysser en sti, og følger skiltingen bratt opp på selve Gråmannen. Da er dagens mål nådd etter ca 2 timer (kryss på kartet). Videre følges merket sti langs fjellryggen østover mot Groknuten. Her er det også verdt å ta en liten avstikker ut for å se på utsikten (kryss på kartet)Stien går nå litt nedover gjennom en svær granskog. Når man kommer ned til Tjuvtjønn, tar man til høyre til man kommer inn på hovedturløypa igjen. Følg den skarpt mot venstre ca 200 meter, og ta av på merket sti til høyre mot Åmliknuten. Her er det stier som tar av både mot høyre og venstre, men følg stien helt til man nærmer seg Åmliknuten. Da kommer man inn på en sti som går på tver. Følg denne et lite stykke mot venstre, og gå så opp på Åmliknuten (kryss på kartet). Her er det også fin utsikt. Gå så tilbake samme vei ned fra knuten, og gå til venstre igjen i 1. stikryss, og på ny til venstre etter ca 100 meter. Her følges en kjerrevei nedover til man kommer til høyspentlinjene igjen. Ta så stien mot venstre her, og følg den over noen fine partier langs en åsrygg til man kommer inn på veien opp fra Bymoen. Og da er det bare 100 meter ned til parkeringsplassen. God tur!

Unndalsheia (222 moh) m. ekstra runde (2,5-3 timer)

Del denne siden

Unndalsheia syns jeg er det fineste turmålet i nærområdet mitt. Her er det store områder med bart fjell, og flott utsikt mot Svarttjønnheia, Kristiansand og havet. Men i stedet for å bare gå opp og ned igjen, foreslår jeg å gå en lengre runde. Det er litt utydelig sti noen steder. Men følger man forslaget på kartet mitt, er det ikke vanskelig å finne fram. Jeg anbefaler å laste ned appen til Turistforeningen: “Ut”. Bruker man den, vil man alltid kunne se hvor man er, - nesten på meteren hvis man zoomer inn. 

Turbeskrivelse:

Start på parkeringsplassen ved tidl. Bergstølhytta. Følg veien tilbake igjen ca 500 meter, og ta bratt opp på stien der det er skiltet mot Unndalsheia. Når man kommer opp bakken, er det fint å gå på fjell, og man passerer også skyttergravene fra nøytralitetsvakten fra 1. verdenskrig. Følg stien til den krysser gårdsveien, og så videre nokså bratt opp i heia. Stien flater ut etter en stund og går så litt ned igjen før den kommer inn på selve ryggen som går helt opp til toppen av Unndalsheia. Her merker man stigningen, men det blir også flott utsikt etterhvert. Så passerer man den flotte tømmerkoia til Ole Martinius. Nå er stien nokså flat igjen et stykke før den siste kneika opp til varden på toppen av Unndalsheia (kryss på kartet). Her bør utsikten nytes en stund, før man følger stien videre over bart fjell, og svakt nedover igjen til man kommer inn på en kjerre/traktorvei. Følg denne nedover rett fram og bratt ned etterhvert. Etter den bratte bakken, følg traktorveien mot høyre. Her er det også skiltet med gamle navn. Veien svinger etterhvert litt oppover mot høyre og går over i en nokså tydelig sti. Følg denne litt opp og så svingete ned igjen til man krysser en liten bekk og kommer inn på ei myr der det går en kjerrevei mot høyre. Følg den ca 100 meter, og ta så rett til venstre opp en bakke. Her er stien utydelig i starten, men snart kommer man inn på en tydeligere sti. Følg denne mot venstre. Stien svinger etterhvert litt mot høyre og man kommer ut i mer åpent lende. Her er det også fint å ta enpause (Kryss på kartet)Stien går så nedover igjen, etterhvert nokså bratt ned. Her må man følge med, fordi stien er litt vanskelig å se noen steder. Etter noen spennende små daler/kløfter, kommer man rett ned på hovedturløypa like ved der den begynner å gå ned mot Aurebekkvannet. Gå mot høyre og følg hovedturløypa tilbake til parkeringsplassen på Bergstøl; - ca en halv time å gå. Det er fint å gå her, selv om noen steder kan være litt våte. Et krigsminnesmerke fra 2. verdenskrig passeres ved Rauvasstjønn. God tur!

Tunballen - Straisvann (Ca 3 timer)

Kart Hellersvatnet- Straisvann

Kart Hellersvatnet- Straisvann

Start på parkeringsplassen ved Eventyrheia barnehage på Nodelandsheia. Følg asfalveien rundt mot selve Tunballen, og ta grusveien ned til høyre ved ballbingen. Rett før den første bakken, ta skarpt inn til høyre tilbake langs myra, og kryss bekken og fortsett rett fram. Her går stien til Hellersvann rett fram opp bekkedalen. Men ta i stedet stien inn til høyre og opp en bakke (Skilt: "Vakkerstien"). Følg stien til man kommer opp på en åpen fjellrygg. Her går stien sørover på mye bart fjell helt til man kommer inn i skogen igjen, og ned i en liten dal. Her følger man stien til venstre, og ned dalen helt til man kommer inn på Hellersvann-stien igjen. Gå denne stien mot høyre langs Hellersvatnet, og følg den videre litt opp og ned helt til man kommer til bekke-utløpet midt på østsiden av vatnet. Stien fortsetter nå rett fram over bekken, men ta i stedet av til høyre rett før bekken. Her går det en sti bratt ned til Kabretjønn. Stien går over myra på sørsiden av tjønna. Ved bekkeutløpet er det fint berg/bålplass, og det kan passe med en pause (kryss på kartet). Stien krysser så bekken vestover og blir litt utydelig gjennom noen kjerr, før den etter ca 100m kommer inn på en gml gjengrodd kjerrervei. Følg den til venstre oppover til den krysser bekken ut fra Straisvann. Her kan det være litt vanskelig å komme over hvis det er mye vann. Men det er noen stokker til høyre for kjerreveien som det er mulig å gå på. Følg så kjerreveien videre rundt Smørneset til man kommer inn på veien som går ned til Farvannet. Men ta til venstre nå, og følg kjerreveien langs Straisvann. Halveis på vannet går man over en liten bro, og inn på en sti mot høyre på andre siden av vannet. Følg stien flatt over litt myr før den går opp i skogen. Etterhvert blir det tørr og fin sti gjennom furuskogen før man så kommer ned på hovedturløypa Stemmen-Kjerrane. Følg den til venstre mot Bergstøl, og etter ca 500 meter ta til venstre igjen (Skilt Tunballen). Følg kjerreveien nokså bratt opp til man kommer til østenden av Grundetjønn (kryss på kartet). Gå grus-stien til venstre her langs Grundetjønn, og så inn på grusveien igjen til man kommer tilbake til Tunballen. Dette er en lengre, kupert og middels krevende tur. I rolig tempo må man beregne ca 3 gå-timer. God tur!

Tunballen - Grundetjønn- Helleren ved Hellersvatnet (Ca 1,5 time)

Kart Tunballen-Grundetjønn-Helleren

Kart Tunballen-Grundetjønn-Helleren

Start ved parkeringsplassen ved Eventyrheia barnehage i Nodelandsheia. Følg veien rundt mot selve Tunballen og ta av til venstre ned den gode grusveien ved ballbingen. (Skilt til Grundetjønn) Følg grusveien oppover mot "Høyfjellet" (som barna kaller det). Her er det fin bålplass (kryss på kartet). Og litt ned til venstre har også speideren noen gapahuker. (Herfra går det en spennende og kupert sti over til toppen av Svarttjønnheia). Men fortsett på grus-stien langs Grundetjønn helt til østenden av vannet. Ta til høyre her, følg grusstien opp første bakke og ta stien inn til venstre (Dette er blåmerket sti som går rundt Hellersvann). Følg stien oppover til man kommer opp på bart fjell. Hellersvannstien går nå rett fram, men ta svakt til høyre forbi en gml bålplass (kryss på kartet), og fortsett nedover bart fjell. Stien går inn i skogen før den igjen kommer ut på en liten fjellrygg som følges sørover. Stien er blåmerket og nokså lett å finne. Etterhvert svinger stien mer vestover og går ned i en liten dal. Her er den store Hellersvatn-helleren rett fram. (Kryss på kartet). Stien svinger nå bratt opp til venstre før den går ned gjennom plantet granskog til man kommer inn på stien som går rundt Hellersvatnet. Til slutt følger man denne over en myr og ned bekkedalen til man er tilbake på Tunballen igjen. Turen vil ta ca 1,5 time i rolig tempo. God tur!

Magnusdalen - Gratjønn. (Ca 1 time)

Kupert og spennende times-tur i Nodelandsheia.

Start i Svalåsvegen (v. gult hus, nr 54). Her er det blåmerket sti mot Gratjønn. Det er litt bratt og kronglete ned fra veien i starten. Men følg merkingen tvers over Magnusdalen, og gå videre på umerket sti til høyre istedenfor å følge merkingen opp igjen fra dalen. Da passeres også den lille “klatreparken” min. Stopp gjerne og prøv noen av “apparatene” (passer best for små barn). Følg stien videre nordover langs den bratte bergveggen. Her er det et fascinerende terreng! Stien blir etterhvert litt utydelig, men fortsett rett fram, og ta så stien opp i heia når du nærmer deg Kuliaveien. Etter ca 5 min krysser du en sti som går på tvers. Fortsett rett frem under et rotvelt. Her er stien litt mindre tydelig, men grei å finne. Fortsett på stien nede i en liten dal til du kommer inn på blåløypa mellom Svalåsvegen og Gratjønn igjen. Gå så mot høyre, og fortsett på blåmerket sti og etterhvert gml kjerrevei oppover til du kommer så høyt at du skimter Gratjønn nede foran deg. Ta da skarpt inn til høyre på en litt utydelig sti. Etterhvert vil du finne noen blå bånd på trærne som gjør det lettere å følge stien. Fortsett bratt opp, og så videre til du passerer mobilmasten (kryss på kartet). Fortsett forbi den også, til du krysser din egen sti ved rotvelten. Der fortsetter du rett fram og oppover til du får fin utsikt over Svalåsvegen. Så blir det litt bratt ned igjen til skaret over “klatreparken”. Derfra går du ned skaret på blåløypa og tilbake til Svalåsvegen. God tur!

Lysløypa i Nodelandsheia, og rundt Gratjønn (Ca 1 time)

Dette er en fin utvidelse av lysløypa i Nodelandsheia

Start ved parkeringsplassen til lysløypa, og følg den rundt Moradsen og Djuphommen og tilbake til det flate partiet ved myra og bekken mellom Moradstjønn og Lille Gratjønn. Her går det en sti over en nylaget bro til høyre. Følg stien langs kanten på myra, og forbi Lille Gratjønn. Her kan det være litt bløtt etter mye regn, men ellers helt ok å gå. Fin utsikt over myra og Lille Gratjønn. Når man kommer helt innerst i Gratjønn, krysser stien bekken som renner ned til Hortemo. Og da kommer man nesten med det samme inn på en sti som går ned til Grakleiva/Hortemo. Denne stien følges motsatt vei langs Gratjønn og tilbake til parkeringsplassen ved lysløypa. Tidsbruk: En liten time i rolig tempo. God tur!

Langemyr - Krogvann (Ca 3 timer):

Krogvann er et flott turmål med mange svaberg og gode rasteplasser.

Kjør til gjenvinningsanlegget på Langemyr og parker der (ev på motsatt side av veien ved godsterminalen). Følg sykkelstien sørover, og ta opp en gml traktorvei til høyre ved enden av anlegget. Det er litt stigning i begynnelsen, men tørt og fint å gå. Samtidig får du en imponerende utsikt over forbrenningsanlegget på vei opp på heia. Fortsett så på merket og lettgått sti/traktorvei østover til en kommer inn på hovedturløypa Kjerrane-Stemmen, og følg den til venstre sørover mot Kjerrane. Det er litt stigning i begynnelsen, men fint oppe ved Kolåsmyrene. Fortsett ned bakken mot Krogvann (Krokevann, Krokvann), og ta av fra hovedturløypa der. Her er det en grei sti rundt et stort nes som går ut fra sørenden av Krogvann. På tuppen av neset er det noen fine svaberg (Kryss på kartet). I rolig tempo bruker man ca 1,5 time hit, sa da passer det med en nistepause her. Det er også fin utsikt over mot nordsiden av vannet, der det er mange flotte svaberg og rasteplasser. Etter rasten, følg stien videre langs vannet helt til Krogvannsstemmen (kryss på kartet). Etter stemmen, gå  nordover, og ta av mot nord i krysset der det også går sti østover ned til parkeringen på Bymoen. Gå ikke ned der, men fortsett på blåmerka sti rett nordover. Denne stien er ikke mye brukt, men helt grei å finne fram på. Riktignok er det en myr/bekk halvveis som er litt kronglete å komme over. Etter ca 20 min, kommer man inn på stien man gikk i starten, litt sør for Øvre Tvitjønnane. Og nå er det bare lett flatt og nedoverbakke tilbake til bilen. Totalt trengs ca 3 timer i effektiv gåtid (rolig tempo) på hele turen. God tur!